Poslovni rezultati gospodarske družbe Evrostroj d.o.o. kažejo na visoko stopnjo kakovosti, poslovne prilagodljivosti, inovativnosti, odločnosti in posledično učinkovitosti. Poslovni dosežki so rezultat pretehtanih odločitev, predvsem pa resnega in odgovornega dela vseh, ki so povezani s podjetjem, še posebej korektnosti poslovnih partnerjev, strokovne podpore različnih institucij in zvestobe velikega števila uporabnikov.