Splošni prodajni pogoji
  • NAROČILA: Naročila sprejemamo po elektronski pošti, fax-u ali ustno.
  • CENE : Brutto cene z določenimi rabatnimi lestvicami so v Euro, brez davka in veljajo do preklica.
  • POGOJI DOSTAVE: Blago se dobavlja EX WORKS Metlika v primeru izvoza, razen če je kako drugače dogovorjeno. Dostava blaga po Sloveniji je ob naročilu nad 200 eur brez ddv brezplačna. Datum dobave začne teči od naše potrditve naročila in ne vključuje časa dostave, oziroma če je kako drugače dogovorjeno. Vse reklamacije blaga morajo biti sporočene v roku sedmih dneh od prejema blaga.
  • PLAČILA: Plačila morajo biti skladna s pogoji, ki so navedena v naši ponudbi (predračunu), oziroma po veljavni pogodbi o poslovnem sodelovanju. V primeru zakasnitve plačila imamo pravico zaračunati obresti po veljavni zakonodaji.
  • PREMOŽENJSKE PRAVICE: Do končnega plačila blago ostaja last podjetja Evrostroj d.o.o. V primeru zamude plačil ali finančnih težav imamo pravico zahtevati vračilo blaga. Kupec se zaveže da ravna z blagom, kot je navedeno v premoženjskih pravicah in jih ustrezno upošteva.
  • PRITOŽBE: V kolikor ni možno sporazumno reševanje nesoglasij, je pristojno sodišče v Novem mestu.
  • GARANCIJA: Za napake povzročene v transportu, vgradnji ali vzdrževanju ne priznavamo reklamacij. Ob ugotovitvi, da je prišlo do napake v proizvodnji v najkrajšem možnem času zamenjamo neustrezen kos z novim.
    • Nerjaveče jeklo ne pomeni, da armature nikoli ne zarjavijo.Pri nekaterih kemičnih vplivih, na primer pri raztopinah, ki vsebujejo klor, čistilih, sulfitih (žveplo), visokoodstotnih (koncentriranih) kislinah in bazah lahko le-ti povzročijo rjavenje.Prav tako lahko nerjaveče jeklo v stiku z običajnim jeklom zarjavi. Do najbolj pogostih stikov z običajnim jeklom pride z orodji, deli vijakov, pocinkanimi transportnimi posodami in policami v tovornih vozilih.Negujte površine nerjavečega jekla redno z običajno dostopnimi maščobami in olji. Kljub temu pa, če pride do težave, nas ne oklevajte kontaktirati.
  • KLAVZULA: Reklamacije sprejemamo pisno v roku 8 dni od izročitve blaga oz. opravljene storitve, na količino pa najkasneje v roku dveh delovnih dni od prevzema pošiljke. Pri napačnih naročilih zaračunamo 30% stroškov naročene vrednosti za vračilo blaga in stroške obdelave oz. najmanj v znesku 10 € brez DDV. V primeru posebnih produktov po naročilu, vračilo oz. zamenjava ni možna. S plačilom ali pisno potrditvijo ponudbe se strinjate s pogoji poslovanja podjetja Evrostroj d.o.o.